torsdag 11. juni 2015

And soon enough this will all be a memory, soon enough this will fade like a photograph


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar